Özel Tunçsiper Okullarında hayat boyu öğrenmeye temel oluşturan öğrenci merkezli ve uygulamalı eğitim sisteminde öğrenmeyi öğrenen öğrenci yetiştirilmektedir. Hem yüksek öğrenime hem de hayata öğrenci hazırlamadaki başarısı ile her geçen yıl daha fazla tercih edilen “Çok özel bir özel okul”dur.

Sevgi temelli değerleri olan bir eğitim ortamında kendine güven duygusu aşılanan öğrencilerimizle tam gün eğitim aldığımız bu mükemmel fiziksel ve teknolojik eğitim ortamında başarısız olmak nerdeyse imkânsızdır.

Tunçsiperli olma bilinci taşıyan ve bunu bir yaşam biçimi haline getiren siz sevgili öğrencilerimi ve öğretmenlerimi başarılarından dolayı kutluyorum.

Nezih TUNÇSİPER, Özel Tunçsiper Okulları-Kurucu


Kurucumuz Nezih TUNÇSİPER'in Okan üniversitesi Konuşması