1993 yılında kurulan Tunçsiper Okulları, yaklaşık 900 öğrenciye eğitim ve öğretim verecek olan "Çok Özel Bir Özel Okul"dur; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır.

1) Tunçsiper Okulları, öğrencilerin Atatürkçü, çağdaş, aydın düşünceli, ulusunu ve ülkesini seven, bu değerlerle ilgili sorumluluk bilincini taşıyan, gelenek ve göreneklerimize bağlı, katılımcı vatandaş olarak görevlerini yerine getiren birer birey olmasını amaç edinen, "Çok Özel Bir Özel Okul"dur.
2) Öğrencilerin doğruluğa değer vermesini, davranışlarının sorumluluğunu taşımasını, özgürlüğün sorumluluğunu yerine getirmeyi gerektirdiğini benimsemesini istiyor. 3) Açık, içten ve yapıcı biçimde iletişim kurma yeteneği ve isteği geliştirmelerine çalışıyor. Onlara, öğrenmenin ömür boyu süren bir süreç olduğu gerçeğini benimsetmeye çalışıyor.
4) Kuruluşundan bu yana, Tunçsiper Okulları, Türkiye'de eğitimin en iyi seviyeye ulaşması için çalışmıştır. Okul bir model oluşturmakta, eğitimde yenileme çalışmalarında önderlik görevi üstlenmekte ve yarışma ortamı oluşturmaktadır.
5) Okul ders ve ders dışı etkinlikleriyle, öğrencilerinin ilgi ve becerilerinin gelişmesine, güven duygularının artmasına, kendilerine değer verme bilincine erişmelerine yardımcı olmaktadır.
6) Okulun, öğrencilerin çift dillilik kazanmalarına, akademik mükemmeli aramalarına ve onları üniversite sınavında başarılı olmaya ve bu başarılarının üniversite eğitimi boyunca da sürmesine yönelik amacı vardır. Tüm dersler, bakanlık müfredatının esaslarına dayanmakta, çağdaş ve gelişimci yöntemler ve öğretim biçimleri kullanılmaktadır.

1993’ten beri Eğitimin Adı: Tunçsiper Okulları

Tunçsiper Okulları, Tunçsiperli olma bilincini yaşatarak ve bu bilinci anaokulundan üniversiteye aktararak eğitimde 20. yılına doğru ilerliyor.

Kuruluşundan bu yana, bireyin eğitiminde en iyi seviyeyi hedefleyen Tunçsiper Okulları, doğayla eğitimin birleştiği okul kampusunun içinde ayrı ayrı binalarda hizmet vermektedir. Tunçsiper Anaokulu, Tunçsiper İlköğretim Okulu ve Tunçsiper Anadolu Lisesiyle örnek bir öğrenme ortamı oluşturmakta, eğitimde yenileşme çalışmalarında liderlik görevi üstlenmekte ve bireyi topluma hazır hale getirmektedir.

İstiyoruz ki, çocuklarımıza direkt bilgi aktarmak yerine bilgiye ulaşma yollarını öğretelim. Biz bilgimizi aktarmaya başladığımızda onlar yalnız bizim bildiklerimizi öğrenmeye başlamaktadır. Bilgi sonsuzdur. Oysa biz, bilgiyi öğrenme yollarını bulmalarında çocuklarımıza yardımcı olmayı başarabilirsek, o zaman sürekli araştıran, sorgulayan, merak eden, deneyen, çalışan, başaran ve başardıkça mutlu olan bireyler yetiştirmiş oluruz.”

İlköğretimden yükseköğretime kademeler arasında bir sistem bütünlüğünü gerektirecek şekilde ilişki ve etkileşim olmalıdır. Eğitim sistemimiz, okul öncesi eğitimden yüksek öğretime bütün kademelerde talepleri ve ihtiyaçları karşılayabilecek kapasiteye kavuşturulmalıdır. Bu doğrultuda oluşturulan deneyimli kadrosu, 19 yıllık tecrübesi ve doğayla iç içe mimarisiyle Özel Tunçsiper Okulları; bireyin gelişiminin 3 yaştan itibaren başladığı düşüncesiyle ve bireysel farklılıkları göz önüne alan eğitim sistemiyle çocukların okula atacakları ilk adımdan üniversiteye kadar tüm aşamaları kusursuz bir şekilde planladı.

Özel Tunçsiper Anaokulunun ilköğretim ve lise binasından bağımsız olarak ayrı alanda kurulması, her yaş grubu için hedeflenen davranışlara uygun olarak belirlenen çok yönlü ve zengin içerikli etkinlikler, konusunda uzman eğitimciler ile birlikte gerçekleştirildi.

Tunçsiper Anaokulu için ayrılmış aktivite alanları, yemekhane, spor salonu, sanat atölyeleri, drama salonu çocukların rüyaları kadar renkli ve göz alıcı oldu. Özel düşünülmüş ayrıntılar ve uluslararası standartlarla çocukların okula severek gelmelerini sağlandı.

Çocuğun araştırabilmesi ve oynayabilmesi için gerekli donanıma sahip sınıf içi ve sınıf dışı alanlara sahip olan anaokulumuzda en büyük hedefimiz erken çocukluk dönemlerinde ikinci bir yabancı dili kazandırmak. Bu düşünce ile yola çıktık”


Eğitimdeki amaç; çocukların, fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal, dil, psiko-motor ve estetiksel gelişimlerin desteklenmesi ve öz bakım becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu yaş grubu için uygulanan program esnektir. Öğretmenler çocukların ilgilerini, kendi benliklerini, özgüvenlerini desteklerken gerekli olan zihinsel beceri gelişimini de göz önünde bulundurarak ve onların aktif öğrenen, araştıran bireyler olması için program hazırlıyorlar.

Özel Tunçsiper İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesindeki eğitim; “öğrenmeyi öğrenme” temeline dayanmakta ve hayat boyu öğrenmeye ışık tutmaktadır. Kendine güvenen ve hayat duruşuyla ülkesinin gelişimine katkı sağlayacak, fark yaratacak gençler yetiştirilmektedir. Projelerle desteklenmiş akademik dersler, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye temel oluşturmaktadır. Sosyal kulüplerle ortaya çıkan kişisel beceriler bireye yaşam boyu hobi edinme kültürü sağlamaktadır.

Lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye giden bir öğrenci artık kendi kendinin rehberi olacaktır. Tunçsiperli bir öğrenci diplomasını sertifikalarla destekler ve yabancı dil bilgisi başta olmak üzere bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

Biz başarılarının yanında mutlu olan ve kendini dünya vatandaşı olarak gören bireyler yetiştirmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz.”

Çocuklarımızın özgürce düşünmelerini, sorumluluk alıp düşüncelerini harekete geçirmelerini sağlamaya çalışırken, bir yandan da sosyal gelişimlerini desteklemek, diğer insanlarla bir arada yaşama, kendi haklarını savunurken başkalarının haklarını da saygı duymayı pekiştirmek gerekmektedir. İlk ve ortaöğretimde her öğrencinin kendi psiko-sosyal yapısına uygun kulüpler bulunmakta ve her öğrenci kendi becerilerini kalıcı bir esere dönüştürmektedir.

Onlar; öğrencilerin doğruluğa değer vermesini, davranışlarının sorumluluğunu taşımasını, özgürlüğün sorumluluk gerektirdiğini benimsemesini istediklerinden öğrencilerini de bu değerlerle yetiştiriyorlar.

Özel Tunçsiper Okullarında her öğrencinin hem akademik açıdan başarılı olması hem de yeteneklerini keşfederek kendine güven duyması sağlanmaktadır. Başladığı noktadan hep daha ileride yer alması amaçlanır. Kaliteli ve kalıcı öğrenme teknikleri ile bilginin hayata aktarımı da gerçekleştirilmektedir. Sevgi temelli, değerleri olan bir eğitim ortamında kendine güven duygusu geliştirilmektedir. Tam gün eğitim, mükemmel fiziksel ve teknolojik donanım ile sunulan eğitim ortamında başarısız olmak nerdeyse imkânsızdır.

Tunçsiper Okulları, öğrencilerin Atatürkçü, çağdaş, aydın düşünceli, ulusunu ve ülkesini seven, bu değerlerle ilgili sorumluluk bilincini taşıyan, gelenek ve göreneklerimize bağlı, katılımcı vatandaş olarak görevlerini yerine getiren birer birey olmasını amaç edinen, "Çok Özel Bir Özel Okul"dur.

 “Sevgi” temelli eğitim yaklaşımlarının bir parçası olmak ve anaokulundan üniversiteye kaliteli eğitim almak için Tunçsiper ailesine katılın.

Kaya TUNÇSİPER, Özel Tunçsiper Okulları Genel Müdürü