YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

Tunçsiper çatısı altında verilen kesintisiz eğitimin ayrıcalıklarından biri de öğrencilerimizin anaokulu seviyesinden itibaren tam gün İngilizce eğitimi almaya başlamalarıdır. Bu eğitim ilkokulda haftalık 14 Saat yoğunlaştırılmış şekilde devam eder ve 1. sınıftan itibaren İngilizce eğitimine haftada 5 saatlik Almanca eğitimi eklenir. Ortaokul seviyelerine gelindiğinde uluslararası yabancı dil sınavlarına ve programlarına hazırlık eğitimleri başlar. Böylece hem bu dönemde öğrenciye evrensel bir iletişimin anahtarı sunulmuş olur hem de Tunçsiper Eğitim Modelinden mezun olan her öğrencinin iki yabancı dil bilen bir düzeye taşınması sağlanır.

ANAOKULUNDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

  • Whole Child Approache (Bütün yönleriyle çocuk eğitimi) yaklaşımı referans alınarak program hazırlanmıştır
  • Türk ve yabancı öğretmenlerin girdiği programda dinleme ve konuşma temelli bir program uygulanmaktadır.
  • İngilizce eğitimi oyunlar, şarkılar, yarışmalar ve değişik etkinliklerde yaşantısal bir öğrenme ortamında sunulmaktadır.
  • 3-4-5 yaş grupların da hafta da 10 saat, 6 yaş grupların da tüm gün İngilizce eğitimi yanın da Almanca dil eğitimi ile yabancı dil eğitimini sistemimizin odak noktası yapıyoruz.