Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri
Master Club | Tunçsiper Okulları Eğitim Kurumları

Master Club

Master Club

Master Club

LİSELERE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ VE TEMEL EĞİTİMDEN ORTA EĞİTİME GEÇİŞ SINAV SİSTEMİ KARŞILAŞTIRMASI

 

Ülkemizde uygulanmakta olan yeni sınav sistemi ve eski sınav sistemi karşılaştırması yapmadan önce şu anki uygulanan Liselere Giriş Sınavı soru formatına nasıl gelindi, soru tiplerinin bir anda kısa ezbere dayalı olmasından ziyade daha uzun anlama ve yorumlama üzerine nasıl kuruldu, her şeyden önce bu aşamanın bilinmesinde fayda var diye görüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılı itibariyle eğitim öğretimde Davranışçı eğitim modelinden Yapılandırmacı eğitim modeline geçiş aşamaları hazırlandı ve tam anlamıyla 2005-2006 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda bu eğitim modeline geçiş yapıldı. Çünkü bilimsel ve sosyal hayatta meydana gelen gelişmeler eğitim sistemini de etkiledi. Eğitiminin odağında öğretmen ve program üzerine kurulu mekanik bir hizmet vardı. Davranışçı Eğitim modelinde öğretmen sınıfta otoriter ve dersler sunuş yolu ile anlatılıp öğrencinin hiçbir ilgi ve alakası gözetilmeden anlatılan konulara çalışması ile geçiyordu. Böyle geçen derslerde öğrenci bilgiyi farklı yerlerde kullanma, gündelik hayatta işlevsel hala getirmede zorluk çekiyordu. Yapılandırmacı eğitim modeline geçiş ile birlikte öğretmen sınıfta merkezi bir otorite değil bir rehber öğretmen görevi üstlenmeye başladı. Öğrencinin bilgiyi anlama, yorumlama, analiz etmez, bilgiyi gündelik yaşamda kullanma becerileri geliştirilmek istendi. Örneğin Piaget, “ Bilgi, bütün bir şekilde bir insandan diğer bir insana iletilemez, insanların kendi bilgilerini ve kendi anlayışlarını yapılandırmaları gerekir” demektedir.

Söz konu iki yaklaşımı incelediğimizde Davranışçı yaklaşımın daha çok Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında geçerli olduğunu, Yapılandırmacı yaklaşımın ise daha çok Liselere Geçiş Sınavında geçerli olduğunu görmekteyiz. Bu sınav sistemlerinin elbette ki olumlu ve olumsuz yönleri var biz de bu yazımızda ülkemizde uygulanmakta olan ‘’güncel sınav sistemi’’ ve ‘’eski sınav sisteminin’’ karşılaştırmasını bu eğitim modelleri açısından maddeler halinde sunmak istedik.

 

1) Süre

Ders Adı

TEOG

LGS

Türkçe

40

30

Fen Bilimleri

40

40

Matematik

40

40

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

40

15

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

40

15

İngilizce

40

15

Süre açısından her branşı tabloda değerlendirecek olursak;

Türkçe, her iki sınavda 20 soru olmasına rağmen Teog sınavında soru başına 2 dakika düşmekte, Lgs’de 1.5 dakikaya düşmektedir.

T.C İnkılap Tarihi, Teog sınavında 20 soru ve soru başına 2 dakika düşmektedir. Lgs’de 10 soru ve soru başına 1.5 dakika düşmektedir.

İngilizce, Teog sınavında 20 soru ve soru başına 2 dakika düşmektedir. Lgs’de 10 soru ve soru başına 1.5 dakika düşmektedir

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Teog sınavında 20 soru ve soru başına 2 dakika düşmektedir. Lgs’de 10 soru ve soru başına 1.5 dakika düşmektedir.

Matematik, her iki sınavda 20 soru var ve soru başına 2 dakika düşmektedir.

Fen Bilimleri, her iki sınavda 20 soru var ve soru başına 2 dakika düşmektedir.

Genel olarak süre açısından değerlendirecek olursak Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde sürenin Teog sınavı süresi ile aynı olduğunu görmekteyiz. Türkçe, İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü derslerinde süresinin az olduğu görülmektedir.

2)Soru Sayısı

Ders Adı

TEOG

LGS

Türkçe

20

20

Fen Bilimleri

20

20

Matematik

20

20

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

20

10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

20

10

İngilizce

10

10

 

Soru sayısını değerlendirecek olursun Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde Teog ve Lgs’de aynı sayıda soru sorulduğunu görmekteyiz. Fakat İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü derslerinde Teog sınavında 20 soru sorulurken yeni sınav sisteminde bu soru sayısının 10 soruya düşürüldüğü görülmektedir.

 

3) Sınavın Uygulanacağı Tarihler

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı her Eğitim-Öğretim yılı 1.Dönem kasım ayında ve 2.Dönem nisan ayında olmak üzere iki kere yapılır. 8.sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi olarak gerçekleşir. Aralık ve mayıs aylarında ise sınava giremeyen(geçerli bir mazereti olan) öğrencilere mazeret sınavları yapıldı.

Liselere Geçiş Sınav sisteminde ise sınav Eğitim-Öğretim yılının son ayında(haziran) yapılır. Sınav sözel ve sayısal olarak iki oturum şeklinde yapılır. Sözel bölümde Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorular oluşur. Sözel Oturum saat 09.30’da başlar ve 75 dakika sürer. Sayısal bölümde ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular sorulur. 2.Oturum saat 11.30’da başlar ve 80 dakika sürer.

4)Toplam Sınav Puanı ve Derslerin Katsayısı

 

TEOG

LGS

TOPLAM PUAN

700 Puan

500 Puan

 

Ders Adı

TEOG KAT SAYI

LGS KAT SAYI

Türkçe

4

4

Fen Bilimleri

4

4

Matematik

4

4

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2

1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

1

İngilizce

2

1

 

Kat sayısı puanını değerlendirecek olursak Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerindeki kat sayının Teog sınavı ile aynı olduğunu görmekteyiz. Fakat İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din kültürü derslerinin Lgs sınavında kat sayılarının daha düşük olduğunu görmekteyiz. Bu da öğrencilerin kat sayısı düşük olan derslere daha az önem vermesine sebep oluyor, nedeni ise 1 Matematik ya da 1 Türkçe netinin 4 inkılap netine ya da 4 İngilizce netine tekabül etmesinden dolayı.

Örneğin 2019 Lgs’de 1 netin puan dağılımına bakacak olursak;

 

LGS 2019 PUAN DAĞILIMLARI

 

DERSLER

SORU SAYISI

KAT SAYISI

1 NET PUANI

ETKİLEME YÜZDESİ

MATEMATİK

20

4

4,9526

%33

FEN BİLİMLERİ

20

4

4,0723

%27

TÜRKÇE

20

4

6,6714

%24

DİN KÜLTÜRÜ

10

1

1,9407

%6

İNKILAP TARİHİ

10

1

1,6813

%5

İNGİLİZCE

10

1

1,6367

%5

 

Tabloda da görüldüğü üzere Matematik dersinin önemi ve puanı artmıştır. Bu durum öğrenci üzerinde her şeyden önce Matematik dersine daha çok çalışılması gibi bir algı yaratmıştır. Sözel dersler yönünden daha iyi öğrenciler matematik sorularında daha az net yaptıkları için sınava yönelik motivasyon düşüklüğü yaşamaktadır. Teog’da ise kat sayısı ve soru sayısı daha yüksek olduğu için öğrenci açısından tüm derslere daha eşit yaklaşılıyordu.

5) Soru Niteliği ve Konular

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavında sorular daha kısa, ezberci ve öğrencinin sadece bilgisini ölçmeye yönelik hazırlandığı görülmektedir. Sınav konuları ise 1. dönem Teog sınavının olduğu zamana kadarki işlenilen ders kazanımlarını kapsamaktaydı.

Liselere Giriş Sınavı’nda ise soruların daha zor olduğu, öğrencinin anlama ve yorumlara becerileri üzerine hazırlandığı, soru niteliği daha uzun bilgiyi değil bilgiyi yorumlama gündelik hayatta kullanma üzerine kurulduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının her ay yayınladığı örnek soruları inceleyecek olursak bu sorularının ‘’beceri temelli sorular’’ olduğu tıpkı Pisa-Tımss tarzı sorular(tüm dünyada kabul gören anlama-yorumlama ve düşünme becerisine dayalı soru tarzı) hazırlandığı görülmektedir. Lgs’deki konular ise yine 8.sınıf müfredatında geçerli olup tüm Eğitim Öğretim yılında işlenilen konuları kapsamaktadır.

6) Sınav Yeri

Teog sınavında öğrenciler kendi okullarında sınav olurken öğretmenleri farklı okullarda sınav görevi yapmaktaydı.

Lgs sınavında ise sınavlar farklı merkezlerde ve okullarda yapılıyor.

7) Sınava Katılım

 

 

ZORUNLU

GÖNÜLLÜ

TEOG

+

 

LGS

 

+

 

8) Giriş Belgesi

 Teog’da öğrenciler sınava kendi okullarında girdiğinden sınav giriş belgesi düzenlenmiyordu. Yeni sistemde sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi verilmektedir. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmamaktadır.

9) Yanlış Sayısı

Teog sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürmezken Lgs’de 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

10) Ölçme Yerine Seçme

Eski sistem, tüm okullara sınavla öğrenci yerleştirdiğinden ölçme sınavı özelliği taşıyordu. Lgs ise sınırlı sayıda okula, sınavla öğrenci alacağından seçme sınavı özelliği taşıyor.

Bursa merkezde sınav ile öğrenci alan bazı okullar, Kontenjan ve Taban Puanları

 

BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

489,6175

0,36

0,01

BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

484,7221

0,68

0,01

BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

240

473,8224

1,62

0,68

BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

240

463,597

2,69

0,98

BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

90

454,1081

3,84

0,74

BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

210

453,5913

3,9

1,64

BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

444,6929

5,12

0,81

BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

270

439,1646

5,92

2,87

BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

210

437,0703

6,24

2,96

BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

210

430,5399

7,26

3

BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

428,715

7,55

0,26

BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

240

420,5651

8,92

3,74

BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Erkek

İngilizce

60

418,6912

9,26

0,84

BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

90

418,6862

9,26

3,78

 

Tabloda Bursa merkezde bazı nitelikli okulların özellikleri belirtilmiştir. Bu özelliklere bakacak olursak sınava girecek öğrencilerin işinin bir hayli zor olduğunu söylemek doğru olacaktır. Nedeni ise okul için gerekli olan yüzdelik dilime girememişse öğrenci bu okullara yerleşemeyecektir. Nitelikli okullardan birine yerleşemeyen öğrenci adrese dayalı sistem üzerinden herhangi bir okula yerleştirilecektir. Bu okulların sayısının az olması öğrencilerde motivasyon düşüklüğüne sebep olabiliyor. Örneğin sık sık duyduğum cümleler: Matematik yapamıyorum, 3 yanlış yapsam Fen lisesi kazanamam, okul sayısı az ve sınava giren öğrenci çok, zaten kazanamam gibi.

Bu tablodan hareketle nitelikli okul sayılarının kesinlikle arttırılması gerektiğini düşünmekteyim. Nitelikli okul sayısında ki artış öğrencilerde motivasyonlarını arttırıcı olumlu etki yapacaktır.

11) Kontenjanlar

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı Ölçme özelliği taşırdı. Tüm okullara sınavla öğrenci yerleşebiliyordu. Lgs ölçme değil sınırlı sayıda öğrenci alan bir sınavdır.

Türkiye genelinde sınavla öğrenci alacak okullar ve kontenjanları;

Mesleki ve Teknik Lise 449 19,170

Fen Lisesi 309 34,500

İmam Hatip Lisesi 298 28,860

Anadolu Lisesi 222 34,530

Sosyal Bilimler Lisesi 89 9,450

Toplam 1367 okul sınavla öğrenci alacak, kontenjanı 126,510 olacak
.

Bu sisteminde %10 luk dilime giren öğrenciler bu okullara girebilmeye hak kazanacaktır. Giremeyen öğrenciler ise adrese dayalı sistemden en yakın okula yerleştirilecektir.

12)Ders Konuları

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı ders konularına bakacak olursak öğrenciler açısından daha rahat olduğunu görmekteyiz. Nedeni ise sınavın 1.Dönem ve 2.Dönem olmak üzere Eğitim Öğretim yılı içerisinde 2 kere yapılıyor olması ve konuların sınavın yapılacağı tarihe kadar olan kazanımları kapsaması. Örneğin, Teog sınavındaki matematik konularının kapsamına bakacak olursak;

 

 

        TEOG MATEMATİK 1.SINAV KONULARI

·          ÇARPANLAR KATLAR

 

·         ÜSLÜ İFADELER

 

·         KAREKÖKLÜ İFADELER

         

 

TEOG MATEMATİK 2.SINAV KONULARI

·         ÇARPANLAR KATLAR

·         ÜSLÜ İFADELER

·         KAREKÖKLÜ İFADELER

·         OLASILIK

·         ÜÇGENLER

·         DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

·         CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİK

·         EŞLİK VE BENZERLİJK

·         DOĞRUSAL DENKLEMLER

·         DENKLEM SİSTEMLERİ

·         EŞİTSİZLİKLER

 

     İkinci Teog sınavında tüm konuları kapsasa bile birinci Teog sınavında belirli konular olduğu için öğrenciler açısından daha motive edici görülmektedir.

Lgs’de konu kapsamı tüm Eğitim Öğretim yılındaki konuları kapsamaktadır. Lgs Matematik konuları;

 • -Çarpanlar ve Katlar
 • -Üslü İfadeler
 • -Kareköklü İfadeler
 • -Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik
 • -Basit Olayların Olma Olasılığı
 • -Üçgenler
 • -Dönüşüm Geometrisi
 • -Eşlik ve Benzerlik
 • -Doğrusal Denklemler
 • -Denklem Sistemleri
 • -Eşitsizlikler
 • -Geometrik Cisimler
 • -Veri Analizi

Tablodan görüldüğü üzere Teog sınavında olmayan bazı konular Lgs’de dahil edilmiştir ve sınav kapsamı arttırılmıştır.