Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri
Blog | Tunçsiper Okulları Eğitim Kurumları

Blog

Blog

Blog

SINIFTAN HAYATA PROJELERİ

 

PROJE TABANLI EĞİTİM NEDİR?

 

Proje tabanlı eğitim; sınıf seviyesine ve ders içi planlamalara uygun bir konuyu çeşitli başlıklar altında derinliğine incelenmesidir. Proje çalışmalarında araştırmalar öğretmenin rehberliğinde çocuklar tarafından bireysel yapılabildiği gibi sınıf içindeki küçük bir grup, bazen bütün bir sınıf olarak yapılmaktadır.

 

Proje yöntemi ile öğretmenler sınıfta öğrencilere bireysel veya grup projelerinin nasıl başlatılacağını ve yönetileceğini öğreterek, onları toplumdaki yetişkin hayata hazırlayabilirler. Bireysel veya grup projeleri sayesinde, öğrenciler, araştırılabilir nitelikte çeşitli sorular sormayı, bu soruların çözümü için çeşitli bilgi kaynaklarını belirlemeyi, bu bilgi kaynaklarından veriler toplamayı, bu verileri değerlendirmeyi ve bütün bu süreçler sonunda da bir sonuca varmayı öğrenirler

 

PROJE YAPMANIN FAYDALARI

 

 • Yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar.
 • Bağımsız düşünme ve eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır.
 • Problem çözme yeteneği kazanmalarını sağlar.
 • Öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin kendi kendine ve grupla birlikte çalışmasına olanak verir.

 

AMAÇLARIMIZ

Sonuç olarak Proje hazırlamak öğrencilerin becerilerinin, duyuşsal özelliklerinin ve psikomotor becerilerinin gelişmesini sağlar. Öğrencilere Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, analitik düşünme, araştırma ve akıl yürütme gibi birçok becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

SINIFTAN HAYATA PROJELERİMİZ

Her sınıf MEB Müfredatı doğrultusunda konularını ve o konuyla ilişkili yapılacak projelerini ve proje teslim tarihlerini belirler. Bu aşamada öğretmenler proje başlangıç ve süreç ile ilgili öğrencilere rehberlik eder. Projelerimiz belirlenen tarihte sergilenerek tüm öğrenci ve velilerimizin beğenisine sunulur.

Öğrencilerimizin proje için seçeceği dersler:

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Hayat Bilgisi
 • İngilizce
 • Almanca
 • Görsel Sanatlar
 • Beden Eğitimi
 • Müzik
 • Kodlama