Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri
Akademi̇k Geli̇şi̇m İzleme Sınavı | Tunçsiper Okulları Eğitim Kurumları

Akademi̇k Geli̇şi̇m İzleme Sınavı

Akademi̇k Geli̇şi̇m İzleme Sınavı

Akademi̇k Geli̇şi̇m İzleme Sınavı

AKADEMİK GELİŞİM İZLEME SINAVI

Ortaokul kademesi, ilkokul kademesine göre akademik gelişimin ve sınavların daha ön plana çıkmaya başladığı bir kademedir.

Öğrencinin akademik gelişiminin ve başarısının sağlıklı bir yolda ilerleyebilmesi için öğrencinin öğrenme eksikliklerinin, hedeflenen kazanımlara ulaşıp ulaşmadığının hem eğitimciler hem de ebeveynler tarafından değerlendirilmesi ve izlenmesi önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda okulumuzda her hafta düzenli olarak Akademik Gelişim İzleme Sınavı yapılmaktadır. Akademik Gelişim İzleme Sınavı, öğrencinin öğrendikleri konuları pekiştirmesini sağlayan, öğrenme eksikliklerini tespit etmeye yarayan, bu konuda hem öğretmenlere hem de ebeveynlere yol gösteren haftalık tarama sınavıdır.

Bu sınav ile öğrenci her hafta düzenli olarak öğrendiklerini ölçme imkânı bulur, hangi konularda öğrenme eksikliklerini telafi etmesi gerektiğini öğrenir. Ebeveynler ise yapılan haftalık tarama sınavı ile öğrencinin akademik gelişim ve başarısını yakından takip edebilir ve değerlendirmesini yapabilirler.