PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Kişilik Geliştirme Programı

Öğrenciler, erken yaşlardan itibaren kişilik becerilerini geliştirerek gerçek hayattaki başarının anahtarına sahip oluyor. Program kapsamında öğrencilere kazandırılan başlıca kişisel yeterlikler şunlardır:

 • Değerler Eğitimi
 • Kendini Tanıma
 • Güvenli ve Sağlıklı Yaşam
 • Öz Yeterlik
 • Etkili İletişim
 • Çatışma ve Sorun Çözme
 • Sosyal Yaşam ve Profesyonel Yaşam Becerileri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Bireyin kendini tanımasına, anlamasına, problem çözme becerilerini geliştirebilmesine, duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edilebil¬mesine, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmeti verir.

Öğrencilerimizle Bireysel Rehberlik

 • Akademik Başarı / Öğrenmeye İlişkin Sorunlar
 • Sosyal Uyum
 • Anne-Baba-Çocuk İletişimi
 • Olumlu Davranışlar Geliştirme
 • Sınav Kaygısı İle Baş Etme
 • Öfke Kontrolü / Çatışma Çözme Becerileri
 • Psikolojik Sorunlar
 • Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş

Öğrencilerimizle Grup Rehberliği

 • Sosyal Beceri Geliştirme Sınav Kaygısı ile Baş Etme
 • Verimli Çalışma Yöntemleri
 • Etkili İletişim

Akademik Başarıyı Arttırmaya Yönelik Motivasyon Geliştirme