TUNÇSİPER İLKOKULU

İLKOKULDA GÜÇLÜ TEMELLER

Okul olgunluğunu değerlendirerek 1. sınıfa kayıt

alacağımız öğrencilerde öncelikle okuma-yazmayı öğrenme ardından da dört işlem becerisinin gelişimi için kültür sanat derslerinden oluşan bir program oluşturduk. PDR merkezimizin ilkokulda uygulayacağı, kişilik geliştirme programı 1. sınıfta uygulamaya konulacaktır. İlgi ve merak temelli bir programı olan “Program Geliştirme Sistemi&rdquo her öğrencinin öğrenme ve okuma sevgisini geliştirilecektir.

“En karmaşık formüller 4 işlem öğrenmekten, büyük metinleri üretmek okuma-yazma bilmekten geçer.” Tunçsiper yerleşkesinde resim atölyeleri, fen laboratuvarları, bilişim teknolojileri laboratuvarı, açık ve kapalı spor alanları, tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra zengin büyük bir kütüphane bulunmaktadır.

 

İLKOKULDA SİSTEM FARKI

Okuma-yazma beceri gelişimi

• Program geliştirme sistemi

• Ölçme-değerlendirme sistemi

• İngilizce konuşma-yazma

• ESOL ve Trinity College London gibi uluslararası sınavlara hazırlık

• Hızlı okuma, dört işlem ve problem çözme alışkanlığı kazanımı

• Spor ya da sanatsal yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi

 

TEMEL AKADEMİK DERSLERİN YANINDA HAFTALIK DERS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLER

• Kodlama

• Satranç

• Bale

• Halk Dansları

• Sokak Oyunları

• Yaratıcı Drama

• Okumak Özgürlüktür