KURUMSAL

 • VİZYONUMUZ

  Öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden, toplumun her zaman önde gelen bireyleri olarak yetiştirmek ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olmak.

  EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

  Tunçsiper, ana sınıfından 8. sınıfa kadar bütünlük taşıyan ve bireysel farklılıkları gözeten eğitimi ile yüksek, etik ve akademik standartlara sahip, yenilikçi, sürekli etkin öğrenen toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip çift yabancı dile hâkim dünya vatandaşları yetiştirir. Liderlik özelliklerine sahip, dönüşümlü düşünebilen, aynı zamanda kararlı ve duyarlı; İlkeli, açık fikirli ve evrensel değerler ile hareket eden; Karşılıklı anlayış, uluslararası kültürel yaklaşım gibi temel değerleri önemseyip koruyan; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda dünü, bugünü ve yarınları için bireysel kimliği ile kültürel mirasını birleştiren; Geleceğin ışığında, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen; Nasıl öğreneceğini iyi bilen ve farklı dillerde de kendini ifade edebilen; Yaratıcılık ve sanat anlayışlarını geliştirerek araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini ortaya çıkaran ve toplumun gelişimine katkıda bulunacak bireyleri yarınlara hazırlayarak geleceği aydınlatabileceğimizin farkındayız. Sahip olduğumuz disiplin, değer ve eğitim farkıyla buradayız.

 • 15’i devlette, 27’ si özel sektörde olmak üzere 42 yıllık çalışma hayatından sonra eğitime yöneldim. Vergisini ödediğim, tasarruflarımı devlet desteğiyle birleştirerek Bursa ' mız da bu okulu kurdum. Mutluyum. Bu kadar Sanayi ve Ticaret tecrübesi olan bir kimsenin daha karlı işler varken neden eğitim konusunda yatırım yaptığım sık sık sorulmaktadır. Tanrıya şükür, ailemin ihtiyaçlarını mütevazı bir düzeyde karşılayabilecek durumdayım. Onun ötesinde büyük paralar kazanmak ihtirasım yok. Ben eğitimimi Devlet imkânları ile tamamladım. Bizim zamanımızda okullara bu kadar rağbet yoktu. Okul çağındaki çocuk sayısı bu güne oranla çok azdı. Hele Üniversitelere adeta, ilanla öğrenci alınırdı. Bu günkü 70 – 80 öğrencilik sınıfları göz önünde tutarak okyanusta bir katkı misali olsa da 1450 öğrenciyi devlet okullarının sırtından alarak, devlet okullarının yükünü azaltma çabasındayız. Okulumuzda sadece test çözerek eğitim ve öğretim yapmayacağız. Okumasını konuşmasını bilen ve seven bir öğretim yapacağız. Çocuklarımızın edebiyat, şiir, müzik ile uğraşan spor yapan öğrenciler olarak yetişmelerini sağlayacağız. Fen derslerini laboratuarlarda uygulamalı olarak öğreteceğiz. Üst düzeyde yabancı dil eğitimi, kendi anadilimiz Türkçeyi hakkıyla öğretip, iyi yazmalarını iyi konuşmalarını sağlayacağız. Gerçek anlamda manevi değerlere saygılı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Son olarak bana hayat boyunca her aşamada destek olan sevgili eşim ve çocuklarıma, bu projenin gerçekleşmesi süresince bana tahammül ettikleri, destek oldukları ve teşvik ettikleri için minnettar olduğumu ifade etmek istiyor, sizleri saygılarımla selamlıyorum.


  Nezih TUNÇSİPER

 • Gelenekten Geleceğe Aydınlık Türkiye

  Önümüzdeki  yıl Özel Tunçsiper Okulları olarak 25. yılımızı kutlayacağız.Bursa’nın eğitim yaşamındaki en köklü okullarından biri olmanın onurunu taşıyoruz. Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde ve Mustafa Kemal Atatürk‘ün hedeflerine inanan, cesur, atılımcı, özgüveni yüksek, donanımlı bireyler yetiştirmek bizim gönül meselemiz. Rahmetli Nezih Bey bu günlere ulaşmamızın en büyük mimarı. İkinci yirmi beş yıl için inovasyona, pozitif bilimlere bağlılığımız devam ediyor. Öğrenci ve veli profili sürekli değişmekte. Y kuşağını anlamaya çalışırken Z Kuşağı hemen karşımıza çıkıveriyor. Bu küresel değişim ve dönüşümden ülkemizin, Bursa’nın eğitim-öğretim çizgisi ve anlayışı da etkilenmekte. Bu düşüncelerden yola çıkarak Tunçsiper Akademik Üst Kurul’unun saptamaları ve AR-GE çalışmaları Bursa Eğitim Hayatında özel bir anlayışı geliştirmemize yol açtı. Bütün hedefimiz aydınlık ülkemizin aydınlık bireylerini yetiştirmek. Ülkemize ve kentimize bizim vefa borcumuz var.

   

 • Ülkemizde, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin sonucunda devletin, okul sayısını aynı hızla arttırmada güçlük çekmekte olduğu bir dönemde, okul eksikliğinin giderilmesi konusunda özel okulların önemini idrak eden Bursa’nın tanınmış sanayici ve işadamı Nezih Tunçsiper, eğitim-öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla, Nilüfer ilçesi, Gümüştepe mevkiinde, H.21, C.10, 6.pafta ve 570 nolu parselde, kendi adına kayıtlı olan arsası üzerine, Anaokulu-İlkoku-Ortaokul ve Anadolu Lisesi ve Fen lisesi kısımlarından oluşan bir okul yapmaya karar vermiştir.

  İnşaatın taban alanı 22.000 m2 olup, toplam kapalı alan 15.000 m2’dir. Okul binaları ve ek tesisler, 4 bloktan oluşmaktadır.

  2 Eylül 1992 tarihinde temeli atılan bina kompleksinin tamamı, bir yıl gibi kısa bir sürede bitirilmiş ve 1993-1994 yılında kademeli olarak eğitime açılmıştır.

  14.06.1993’te kurum açma, 09.07.1993’te de öğretime başlama izinleri alınan okulumuz 09.07.1993 tarihinde resmen faaliyete geçmiş ve eğitim öğretim sürecine hazır hale gelmiştir.