ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARINDA KOLEJ İNGİLİZCESİ

Bir Kolej eğitiminde olmazsa olmaz koşullardan biri nitelikli yabancı dil eğitimidir. Yabancı Diller Bölümümüzün yönetimine İngiliz Uyruklu ve ülkemiz eğitim sistemini çok iyi bilen yetkin ve başarılı bir eğitimciyi bölüm Başkanı atayarak işe başladık. TEM (Tunçsiper Eğitim Modeli)’de Haftada 14 saatlik bir İngilizce Programı uygulanmakta ve LİTERACY, MAİN CORSE, SKİLL başlıklarında her sınıfa üç farklı öğretmen ders yapmaktadır.

Almanca Dersi Haftada 5 saat olmak üzere 6 Yas grubundan başlayıp 8. Sınıfa kadar uygulanmaktadır. Burada şu soru akla gelebilir: Neden seçmeli olarak İtalyanca, Fransızca, İspanyolca vs. dillerini seçmedik de Almanca haftada 5 saat uygulanıyor? Avrupa’nın ekonomik anlamda ve nüfus bakımından en büyük gücü Almanya. Pozitif bilimlerde, sanayide ve felsefede Almanya öncü konumda. Avrupa Birliğinin lokomotifi düzeyinde bir Alman uygarlığından söz ediyoruz.İşte bu yüzden ikinci yabancı dil olarak Almancayı tercih ettik.