Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri
Kurucumuz | Tunçsiper Okulları Eğitim Kurumları

Kurucumuz

NEZİH TUNÇSİPER

Nezih Tunçsiper, 1931 yılında Mersin’de dünyaya geldi. İlkokulu Mersin’de okudu. Ankara’da lise eğitimine başladı. Liseden mezun olduktan sonra çalışma hayatına girdi. Hedefi, Amerika’ya gidip dil öğrenmekti. Bir süre Türk Amerikan Derneğine İngilizce öğrenmek için devam etti. Maliye Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak 1958’de Amerika’ya gitti. Amerika’ya gidince Southeastern University’de okudu ve dilini geliştirdi. Eğitiminden sonra Türkiye’ye dönünce Maliye Bakanlığında çalışmaya devam etti. 15 yıl devlette çalıştıktan sonra Bursa’da özel sektöre geçti. 27 yıl özel sektörde Genel Müdürlük yaptı. 1992 yılında emekli oldu. Nezih Tunçsiper’in tek amacı emeklilik hayatında insanlara faydalı bir hizmet yapmaktı. Bu amaçla 1992’de özel bir eğitim kurumu açmak için girişimde bulundu.

1993’te Özel Tunçsiper Okulu’nun açılışından itibaren Nezih Tunçsiper’in eğitim ve öğretime bakış açısı sadece test çözmek değildi. Atatürk ilke ve inkılaplarından yana Cumhuriyet’e sahip çıkacak özgür bireyler yetiştirmekti. Okumasını, yazmasını, konuşmasını bilen ve seven bir öğretim yapmaktı. Çocukları; edebiyat, şiir, müzik ile uğraşan, spor yapan öğrenciler olarak yetiştirmekti. Fen derslerini laboratuvarlarda uygulamalı olarak öğretmek, üst düzey yabancı dil eğitimi vermek, kendi ana dilimiz Türkçeyi hakkıyla öğretmekti. Çocukların iyi yazmaları ve konuşmalarını sağlamaktı. Gerçek anlamda manevî değerlere saygılı öğrenciler kısacası Nezih Tunçsiper’in deyimiyle “Adam gibi adam nesiller yetiştirmek.” temel hedefiydi. Bu doğrultuda Özel Tunçsiper Eğitim Kurumunda 23 yıl pek çok çalışma yürüttü.

21 Şubat 2016 tarihinde 85 yaşındayken Bursa’da vefat etti.