Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri
Vizyon-Misyon | Tunçsiper Okulları Eğitim Kurumları

Vizyon-Misyon

VİZYON

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağımızın gerektirdiği evrensel değerlere ve bakış açısına sahip, öğrencilerimizi akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerle yetiştirerek toplumun her alanında önde gelen bireyleri yetiştirmek ve Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmaktır.

 

MİSYON

Öğrencilerimizi, Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında, mutlu, başarılı, özgüveni gelişmiş, arkadaşlarına ve çevresine duyarlı, araştıran-sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, öğrenmeye ve yeniliklere açık, entelektüel, iş birliğine yatkın, yaratıcılığı yüksek, olaylara eleştirel düşünebilen, cesaretli, ulusal kültürünü özümsemiş, bireysel ilgi ve yeteneklerini göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmaktır.