EĞİTİM - ÖĞRETİM

Programın Özellikleri;

  • Öz bakım becerilerinin kazandırılmasını hedefler
  • İlkokula hazırlar
  • Gelişimsel bir programdır
  • Proje temelli eğitim anlayışı
  • Çocukların merakını besler
  • Aile katılımına önem verir

Anaokulunda İngilizce Eğitimi;

Whole Child Approache (Bütün yönleriyle çocuk eğitimi) yaklaşımı referans alınarak program hazırlanmıştır.Türk ve yabancı öğretmenlerin girdiği programda dinleme ve konuşma temelli bir program uygulan¬maktadır.İngilizce eğitimi oyunlar, şarkılar, yarışmalar ve değişik etkinliklerde yaşantısal bir öğrenme orta¬mında sunulmaktadır.

Okuma- Yazmaya Hazırlık

Öğrencilerimiz aldıkları bütünsel eğitimle 1. sınıfa en iyi şekilde hazırlanmaktadır. 6. Yaş sınıfı öğrencileri ilkokul sınıf öğretmeni ile ilkokula hazırlık dersini ilkokul binamızda kendileri için hazırlanmış sınıflarında haftada 5 ders sürdürür. Sınıfa hazır olma düzeyleri, uzman psikolog/psikolojik danışmanların uyguladığı Metropolitan Envanteri ile değerlendirilir.

GEMS Etkinlikleri

GEMS (Great Explorations in Math and Sience); heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini öğrenme ortamı olan sınıflarımıza taşır. Fen biliminde "gözetimli keşif" yönteminin en iyi örneklerini yansıtmaktadır. GEMS etkinlikle¬ri, çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlama¬larını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığı edinmelerini sağlamaktadır.

Müzik Etkinliği

Müzik çocuğun öğrenmesini ve algılamasını kolaylaştıran etkin yollardan biridir. "Müzik ve Hareket Eğitimi" ile dikkat, müzik, hareket ve konuşma unsurlarını bütünleştiren bir müzik eğitimi uygulanmaktadır. Tunçsiper Anaokulunda çocuklar denge ve bütünlük içinde birinci sınıfa hazırlanmaktadır.

Jimnastik

Çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği ve fiziksel yeterliliği gelişir. Öğrencilerimiz, okulumuzun sosyal tesisleri ve yeşil alanlarında iklim koşullarına uygun çalışmalarını sürdürür.

Bale

Bale dersi ile çocuklar iç disiplinlerini kazanırken, vücut duruşları düzelir ve esneklik kazanırlar, hayal dünyaları zenginleşirken müzik kulakları gelişir.

Halk Dansları

Çocuklarımıza yöresel danslarımızı ve müziğimizi tanıtmayı ve yaşatmayı hedeflediğimiz bu etkinliğimiz ile çocuklarımız müzik eşliğinde dans ederken , hem grup ile iş yapma becerisini kazanırlar hem de kendilerine olan sosyal güvenlerinin gelişimi desteklenmiş olur.

Çocuk Yogası

Çocuklarda denge gelişimine destek olmak, konsantrasyon ve odaklanmayı arttırmak, zihni rahatlatmak, çocukların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak, hayal güçlerini geliştirmek ve yaratıcılıklarını arttırmak, aynı zamanda beden ve zihin olarak güçlü bireyler olmalarına rehberlik etmek amaçlı yapılmaktadır.

Yaratıcı Drama

Çocuklar bu etkinlikte doğaçlama olarak, bir grup çalışması içinde, bir yaşantıyı, bir olayı, bir konuyu kendi duygu ve düşüncelerini, gözlem ve deneyimlerini de kullanarak canlandırırlar. Grup ile iş yapabilme becerilerini geliştirirken, kendi yaşantılarını da hayal dünyaları ile bütünleştirmiş olurlar.